10/04/2022
Değerli Okurlar!

“Klakson Borazanlar ve Bırtlar” isimli oyunun prodüksiyon sürecinin durması ile COVID-19 günlerinde kulüp olarak dayanışmanın farklı yollarını bulma arayışı içine girdik. Bu minvalde evde kapalı geçen günlerde tiyatroya olan teorik yetkinliğimizi pekiştirmeye çabalamanın yanı sıra ortaklaşa eylemliliği sürdürmeye yönelik imkanlar değerlendirildi.

Bilindiği üzere internet insana kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma olanağı sunmaktadır. Bilginin insanın her an elinin altında oluşu onun kendi cazibesini yitirmesine neden olabilmektedir. Yine de toplumun bir parçası olarak topluma bir şeyler söyleme güdüsü taşıyanlar için günümüzde dijitalleşmenin mecburiyeti yadsınamaz. Bu bağlamda türkçe içeriklerin üretildiği tiyatro ile alakalı internet mecralarının sayıca az oluşu göze çarpar. Farklı mecralardaki içerikleri elekten geçirerek kıymetli olanı arama gayreti içerisindekilerin bahsi geçen birikimi keşfetmesine gereksinim duyulduğu görülmektedir.

Kulüp bünyesinde başta değinilen arayışımız devam etmekle beraber bu kasvetli dönemi kulüp olarak yapısal eksiklerimizi gidermek için bir fırsat gördük. Kulüp içinde arşiv ve yayıncılık ekibinin kurulması ile teatral anlamda deneyim aktarımının birikerek ilerlemesi noktasında yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amaçlandı. Bu safhada geçmişten ders çıkarılması mühim olmaktadır zirâ daha önceden kulüp bünyesinde elde edilmiş bazı kazanımlar ne yazık ki bir şekilde kaybedilmiştir. Teatral birikimin kulübün süreğen değişimi ile beraber varlığını devam ettirmesi ve gidişatı belirleyen nesnel süreçlerin oluşturulup kayıt altına alınması gerekli görüldü. Bunun yanında aktarımın kulüple sınırlı kalmayıp kamusallaştırılması hedeflendi.

Bahsedilen amaçlar doğrultusunda dayanışmamızı daha kalıcı bir hale getirecek arşiv niteliğindeki yazınsal ürünlere ve güncel içeriklere tam da burada yer vermeye başladık. Şimdilik görüşürüz…

SLOGAN GİBİ SLOGAN!

Kategoriler