10/04/2022
Hakkımızda

Taşkışla Sahnesi, 2006 yılının Ekim ayında tiyatro faaliyetinde bulunmak için bir araya gelen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, Atölye Tiyatro Topluluğu’nun desteğiyle kurduğu bir topluluktur. Yıllar içinde başka fakültelerden öğrencilerin de katılımıyla genişleyen topluluk, çalışmalarını halen İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde sürdürmektedir.

Topluluk, iki öğrenim yarıyılını kapsayan bir senelik çalışma dönemlerinde faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu faaliyetlerde, temel eğitim çalışmalarının yanı sıra eğitim prodüksiyonları üzerinden topluluk üyelerinin tiyatro deneyimini pekiştirmek ve geliştirmek amaçlanır. İlk dönemde, önce temel eğitim çalışmaları ile topluluk üyelerine teatral deneyimlerin aktarılması ve topluluğun tiyatroya dair birikiminin genişletilmesi hedeflenir. Bu dönemin sonlarına gelindiğinde,  eğitim prodüksiyonunun kurucu aşamalarına geçilir; ağırlıklı olarak masabaşında geçen bu süreçte dramaturji tartışmalarının yanı sıra oyunun yorumlanması, ekiplerin oluşturması gibi çalışmalar gerçekleşir. Kolektif dramaturji anlayışıyla söz konusu oyunların nasıl yorumlanacağına ve oyunda öne çıkartılacak temel önermeye hep birlikte karar verilir. İkinci dönem itibariyle eğitim prodüksiyonunun uygulama aşamasına geçilir ve bu süreç ekiplerin koordinatörlüğünde yine tüm grubun aktif katılımıyla yürütülür. Bahar aylarında prodüksiyonun sahnelemeleri gerçekleştirilir ve paralel olarak yeni döneme dair hazırlıklara başlanır. Yaz süreci, topluluğun tercihleri doğrultusunda bir sonraki döneme dair hazırlıkların yanında eğitim-araştırma çalışmalarına da yer verebilmektedir.

Topluluk, 2007 yılında ilk kez katıldığı İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’nden (İATG) sonra İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim ile ilişkilenme kararı almıştır. Bu tarihten itibaren İATP-G’nin bir bileşeni olan Taşkışla Sahnesi, platformun Türkiye Tiyatrolar Birliği’ne katılması ile TTB’nin İstanbul örgütlenmesinde de aktif rol oynamıştır. Eski İATP-G platformuna mensup grupların 2011 itibariyle bir bildiri yayımlayarak TTB’den ayrılması üzerine aktif bir örgütlenme içerisinde bulunmayan topluluk, halen İATG şenliğinin organizasyonunda sorumluluk almakta ve platform üyesi topluluklarla kurduğu ilişkileri sürdürmektedir.

Eğitim Prodüksiyonları
Grubun kuruluşunu takip eden süreçte, grup çalışmaları topluluk üyelerinin birbirleri ve tiyatro ile tanışması merkezli olarak yürütülmüştür. 2007 yılı başlarında, Taşkışla Bahar Şenlikleri’nde sahnelenmek üzere çalışılacak proje üzerinde tartışmalar başlamıştır. Topluluk, ilk sene için kendi metnini yazmak ve sahnelemek kararı almıştır. Oyunun teması öğrencilerin İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yaşadığı sorunlar olarak belirlendikten sonra çalışmalara tema üzerine yapılan doğaçlamalar ekseninde devam edilmiştir. “Sıradaki!” oyunu, 2007 Mayıs ayında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde iki, İstanbul Amatör Tiyatro Günler şenliğinde bir gösterim yapmıştır.

2007-2008 döneminde topluluk Aristophanes’in “Kadınlar Savaşı – Lysistrata” oyununu çalışmaya karar vermiştir. Antik Yunan dönemine ve komedya kültürüne dair bir araştırmanın ardından dramaturji tartışmalarına geçilmiştir. Tam bu aşamada Nazım Hikmet’in Aristophanes’in oyunundan uyarladığı “Kadınların İsyanı” adlı oyununu keşfederek prodüksiyon rotasını değiştirmiş ve Nazım Hikmet üzerine çalışmaya başlamıştır. Oyun, 2 Mayıs’ta Taşkışla’da prömiyer yaptıktan sonra, 4 Mayıs’da İATG kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde, 7 Mayıs’da Taşkışla Kampüsünde, 9 Mayıs’da KSB Oditoryum’da, 14 Mayıs’da Genç Günler kapsamında Kağıthane Sahnesi’nde, 17 Mayıs’da Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Tiyatro Günleri kapsamında Ege Üniversitesi’nde, 23 Mayıs’da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenmiştir.

2008-2009 döneminde ise topluluk Dario Fo’nun “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” adlı oyununu çalışmıştır. Oyuna hikâyenin geçtiği emniyet binasında öldürülmüş çeşitli tiplemelerden oluşan bir koroyu dahil ederek farklı bir yoruma giden topluluk, oyunun adını da “Dikkat! Anarşist düşebilir” olarak değiştirmiştir. 21 Nisan’da Taşkışla’da prömiyer yapan oyun 25 Nisan’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Amatör Tiyatro Şenliği kapsamında Anadolu Üniversitesi’nde, 28 Nisan ve 6 Mayıs’ta Taşkışla Kampüsünde, 30 Nisan’da KSB Oditoryum’da, 7 Mayıs’ta İATG kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde, 11 Mayıs’ta Genç Günler kapsamında Kağıthane Sahnesi’nde, 13 Mayıs’ta Ataköy Turan Tuzcu Sahnesi’nde, 17 Mayıs’ta Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Tiyatro Günleri kapsamında Ege Üniversitesi’nde sahnelenmiştir.

2009-2010 döneminde ise topluluk Heinrich von Kleist’ın “Kırık Testi” adlı oyununu çalışmıştır. Alman romantizminin ilk örneklerinden sayılan Kleist’ın iki komedisinden biri olan “Kırık Testi”, kırılmış bir testinin davasını konu almaktadır. Grubun yorumunda adaleti kendi lehine yontan yargıcın her şeye hâkim olma çabası, mahkeme sürecini kendilerine adalet değil itibar sağlayacak bir unsur olarak gören tarafların mahkemeyi etkilemek için sundukları performanslar ve üzerindeki baskılar nedeniyle bir türlü gerçeği anlatamayan kızın başkaldırısı üzerinde durulmuştur. Bu oyun 14 Nisan İ.T.Ü. Taşkışla Kampüsü 127 Numaralı Salon Önü, 17 Nisan Anadolu Üniversitesi Amatör Tiyatro Günleri, 21 Nisan İ.T.Ü. Maslak Ayazağa Kampüsü KSB Odiyoryum, 22 Nisan İ.T.Ü. Maslak Ayazağa Kampüsü KSB Odiyoryum, 29 Nisan İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu, 6 Mayıs Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu, 15 Mayıs Ege Üniversitesi Tiyatro Şenliği Kültür Sanat Evi, 24 Mayıs Şişli Haldun Dormen Sahnesi olmak üzere 8 gösterim yapmıştır.

2010-2011 döneminde Sophokles’in “Antigone” adlı eseri üzerine çalışılmıştır. Klasik tragedya metnini kendi bağlamı içinde yorumlayan bir dramaturjik çerçeveyle reji tasarımı konusunda arayışlara gidilmiştir. Oyun, 3 Mayıs Taşkışla 127 Numaralı Salon Önü, 10 Mayıs Cevahir Alışveriş Merkezi Devlet Tiyatroları Sahne 2 (9. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri Kapsamında), 12 Mayıs 2011 Taşkışla 127 Numaralı Salon Önü (Taşkışla Bahar Şenliği Kapsamında), 17 Mayıs Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu (İstanbul Amatör Tiyatrolar Günleri Kapsamında), 22 Mayıs Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Tiyatro Günleri Kapsamında) olmak üzere 5 gösterim yapmıştır.

Grup, 2011 Ekim itibariyle Moliere’in Scapin’in Dolapları adlı oyununa çalışmaya başlamıştır. Süreç içerisinde bir uyarlamaya doğru giden oyun çalışmalarının yine grup üyelerinin iradesi doğrultusunda bir sonraki seneye taşınmaya karar verilmiştir. ‘Deneme Gösterimi’ adında tek bir sergileme ile alınan geri dönüşler üzerinden projelendirme çalışmaları yaz dönemi boyunca sürdürülmüştür.  Mevcut projelendirme yeni katılan üyelerle birlikte, 2012-13 döneminde ele alınmış ve 2013 bahar aylarında sahnelenmiştir.