Çöl Oyunu

Highlights

Yuuf çölle konuşur ve başına gelenler için onu suçlar. Çöle canlı bir şeymiş gibi davranır. Çölü izleyip onun davranışlarını anlamlandırmaya çalışır sonra bazı çıkarımlarda bulunur.

Azayi’nin köyü daha iyi hale getirecek planları vardır. Yuuf, Azayi’nin düşüncelerini mantıklı bulmaz. Yuuf, insanların biçare onun tecrübe ve sezgisine güvenmesini ister çünkü ona göre bundan başka bir seçenek yoktur. Yuuf gençleri, genç olmalarından dolayı kale almaz. Ayrıca Yuuf, Fata denen kadınla da anlaşamaz. Fata, Yuuf’a lafını dinletemediği için söylenip durur.

Gençler toplanıp bir kitabı incelemektedirler. Kitaptaki denizi kafalarında canlandırmaya çalışırlar. Hepsi kitapta olanları çok farklı şekillerde yorumlar. Gülünç çıkarımlarda bulunurlar. En son birbirlerine girmişlerken Fata gelir, herkes durur. Azayi, Fata’ya köyü kum fırtanasından kurtaracak duvar hakkında bilgi verir zirâ köydeki en bilgili kişi Azayi’dir çünkü bir sürü kitap okumuştur. Gençlerden biri başka yere göç etme fikrini ortaya atar. Fata geçmişte göç yolculukları sırasında çektikleri acılardan, zorluklardan bahsederken Yuuf’un onlara bu yolculuktayken yol göstermesinden bahseder. Köyün babaları, Fata ve gençleri toplanmış halde görür. Babalar Fata’yı gençlere uyduğu için azarlar.

Kendilerine Oyunbazlar adını veren göçebe bir topluluk köydekilerin yanına gelir. Yuuf da o sırada İşvebaz’la karşılaşır, onu daha önceden tanımaktadır. Yuuf, İşvebaz’a fahişelik yaptığı için kızgındır. Garip bir şekilde anlaşır gibi olurlar sonra Yuuf İşvebaz’ı omzuna atarak kaçırıp, gider.

Babalar elebaşından kendi hikayelerinin anlatılması isteğinde bulunurlar. Fata’nın hayali köye yağmur yağmasıdır. Köyün babaları yağmur duası yapılmasını istemez. Oyunbazların elebaşı, Fata’nın bu hayalini öğrenince sunacakları gösterinin bir parçası olarak gösterinin içine yağmur duası koyar. Oyunbazların elebaşı köyde biraz konaklamak karşılığında köyde bir gösteri yapılması için herkesle konuşup anlaşacaktır.

BAK

Azayi’nin istediği ise gösteride kendi yazacağı öykünün olmasıdır çünkü Babalar’ın bu öyküden ders çıkarabileceğini düşünmektedir. Azayi kendi hayat hikayesini elebaşına anlatırken elebaşı ona bir radyo gösterir ve bir öykü yazması karşılığında bu radyoyu ona vereceğini söyler.

Fata, Yuuf’u ne kadar süredir tanıdığını İşvebaz’a anlatır. Bir zamanlar Yuuf’la birlikte buralardan gitmenin hayalini kurduklarından bahseder. Yuuf, başka bir yer bulmak için önden gidip sonra güzel mi güzel beyaz tenli bir kadınla geri döner. Sonrasında çöl bu kadını Yuuf’tan almıştır ama Fata kadının buralara ait olmadığını Yuuf’a bizzat söylemiştir. Yuuf’un o kadından Haan isimli bir çocuğu vardır fakat çocuk babasının kim olduğunu bilmeden büyümüştür.

Oyunbazlar gösterilerine başlar. Öykü canlandırılırken öykünün bir yerinde yağmur duası yapılır.

BAK

İşvebaz, oyunun sonuna doğru Haan’a babasının Yuuf olduğunu söyler. Sonrasında istedikleri hikaye anlatılmaması sebebiyle gösteriden memnun kalmayan babalardan biri Oyunbazları köyden kovar.

Yuuf, Azayi’ye göç etmemeleri telkininde bulunur sonra kendi kendine bir şeyler fısıldar. Kumun içinde bir şeyler arar. Hati, Haan’la vedalaşmak için gelir, oyunbazlara katılacaktır. Ona radyoyu verir. Haan Hati’nin gitmesini istemez. Elebaşının onu işvebazın yerine fahişelik yapması için aldığını söyler. Hati onu dinlemez, Haan ise onu boğup üzerine duvarı yapar. Deli Yuuf da İşvebaz’la seviştikten sonra onu kuma gömer.

BAK

Haan, Yuuf’a diğer gençlerin köyden gittiği haberini verir. Onu babası olarak görmediğini yüzüne karşı söyleyip gider. Yuuf yağmurun geldiğini müjdeler. Gerçekten de yağmur başlar ve Haan’ın duvarını yıkar. O sırada yerdeki radyo çalışır. Sonra Fata gelir yağmurun yağmasına olan sevincini Yuuf’la paylaşır.

BAK

BONUS

BAK

son sayfada benim düşüncelerim…